Kinh doanh mua thuốc thảo mộc hóa học

kinh doanh hóa chất diệt cỏ
kinh doanh hóa chất diệt cỏ

TCDD 6. Ban giám đốc khu vực
Kinh doanh mua thuốc thảo mộc hóa học
ĐỐI TƯỢNG CỦA VẤN ĐỀ TENDER VÀ SUBSEQUENT
Điều 1 - Thông tin về Quản trị
1.1. Cơ quan quản lý;
a) Tên: TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT NHÀ NƯỚC (TCDD) ADANA Ban Giám đốc Dịch vụ Kiểm soát Hàng hóa và Mua hàng Khu vực 6
b) Địa chỉ: Kurtulus Mahallesi Atatürk Caddesi 01120 Seyhan - SEYHAN / ADANA
c) Số điện thoại: 3224536914
d) Số fax: 3224575807
d) Tên, họ và chức danh của những người có liên quan: Musa Ören (Chánh văn phòng)
Điều 2 - Thông tin tuyển dụng / tuyển dụng đối tượng đấu thầu
2.1. Đối tượng của mua sắm / mua sắm;
a) Tên: Doanh nghiệp mua thuốc diệt cỏ hóa học
b) Loại hình: Mua sắm hàng hóa
c) Quy chế thực hiện có liên quan: Thực hiện quy định về cung ứng đấu thầu hàng hóa
ç) Số dự án đầu tư (xây dựng công trình): Bỏ trống mục này.
d) Mã:
e) Số lượng:
11.500 Lít sẽ là 480 gr / lt Glyphosate Isopropylamine Salt
Thông tin chi tiết được đính kèm với các thông số kỹ thuật hành chính.
f) Nơi thực hiện / bàn giao công việc: Ban Giám đốc Mua hàng và Kiểm soát hàng tồn kho khu vực thứ 6 của TCDD Seyhan / ADANA
Điều 3 - Thông tin về đấu thầu
3.1.
a) Số đăng ký đấu thầu: 2021 / 629231
b) Thủ tục đấu thầu: Thủ tục đấu thầu mở
c) Ngày và thời gian đấu thầu (kết thúc nộp thầu)
Thời gian: 14: 00
ç) Địa điểm họp của ủy ban đấu thầu (địa chỉ nơi sẽ mở phiếu mua hàng điện tử): TCDD Phòng họp Ban giám đốc khu vực thứ 6 Tầng: 1 Seyhan / ADANA

Thông báo đấu thầu được công bố trên trang web của chúng tôi chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không thay thế tài liệu gốc. Tài liệu gốc có giá trị về sự khác biệt giữa các tài liệu được công bố và các tài liệu đấu thầu ban đầu. Các nguồn của chúng tôi là Công báo, Báo hàng ngày, Trang web của các tổ chức và tổ chức công cộng.

Triển lãm công nghiệp đường sắt Armin sohbet

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar