Bộ Môi trường và Đô thị hóa cần tuyển dụng 10 chuyên viên trợ lý hệ thống thông tin địa lý

Bộ Môi trường và Đô thị hóa sẽ tuyển dụng Chuyên gia trợ lý Hệ thống Thông tin Địa lý
Bộ Môi trường và Đô thị hóa sẽ tuyển dụng Chuyên gia trợ lý Hệ thống Thông tin Địa lý

10 (mười) Trợ lý Chuyên gia Hệ thống Thông tin Địa lý sẽ được tuyển dụng thông qua một kỳ thi cạnh tranh chuyên môn trong khuôn khổ các quy định của "Quy định về Chuyên môn Hệ thống Thông tin Địa lý" để được tuyển dụng trong Tổng cục Hệ thống Thông tin Địa lý của Bộ Môi trường và Đô thị hóa. Kỳ thi cạnh tranh sẽ được tổ chức trong hai giai đoạn, viết và nói, và số lượng Chuyên gia hỗ trợ hệ thống thông tin địa lý sẽ được đảm nhận theo ngành giáo dục được đưa ra dưới đây.

Để biết chi tiết về quảng cáo CLICK HERE

Tiêu đề: Chuyên gia trợ lý hệ thống thông tin địa lý
Số người sẽ được đưa đi: 4
Các lĩnh vực giáo dục: Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật phần mềm

Tiêu đề: Chuyên gia trợ lý hệ thống thông tin địa lý
Số người sẽ được đưa đi: 4
Các lĩnh vực giáo dục: Kỹ thuật trắc địa, Kỹ thuật đo đạc và trắc địa, Kỹ thuật địa lý

Tiêu đề: Chuyên gia trợ lý hệ thống thông tin địa lý
Số người sẽ được đưa đi: 2
Các lĩnh vực giáo dục: Quy hoạch vùng và thành phố

ĐIỀU KIỆN THAM GIA KỲ THI CẠNH TRANH
1.1. Có các điều kiện chung quy định tại điểm (A) khoản đầu tiên Điều 657 Luật Cán bộ công chức số 48,

1.2. Tốt nghiệp kỹ sư máy tính, kỹ thuật phần mềm, kỹ thuật bản đồ, kỹ thuật đo đạc và trắc địa, kỹ thuật địa tin học và các sở quy hoạch thành phố và vùng của các cơ sở giáo dục đại học có trình độ đào tạo đại học ít nhất bốn năm và từ các cơ sở giáo dục trong nước hoặc nước ngoài có trình độ tương đương được chấp nhận bởi Hội đồng Giáo dục Đại học,

1.3. Tính đến thời hạn nộp đơn, đạt ít nhất 3 (bảy mươi) điểm từ loại điểm KPSS P70, chưa hết hạn,

1.4. Dưới 35 tuổi (ba mươi lăm) tính đến ngày đầu tiên của tháng một của năm tổ chức kỳ thi cạnh tranh,

1.5. Đối với thí sinh nam, phải hoàn thành hoặc tạm hoãn nghĩa vụ quân sự hoặc được miễn nghĩa vụ quân sự tính đến ngày thi.

ỨNG DỤNG
2.1. Để tham dự kỳ thi Chuyên gia hỗ trợ hệ thống thông tin địa lý, hồ sơ phải được nộp trên Chính phủ điện tử, bắt đầu từ thứ Tư, ngày 13/10/2021 đến 26:10:2021 thứ Ba ngày 23/59/59 do Bộ chủ quản. Môi trường và Đô thị hóa - Cổng Tuyển dụng Công cộng và Cổng nghề nghiệp Cổng nghề nghiệp https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr bằng cách đăng nhập qua màn hình đơn xin việc, màn hình này sẽ hoạt động trên lịch được chỉ định. Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện sẽ không được chấp nhận.

2.2. Sau khi hoàn tất quá trình nộp hồ sơ, các ứng viên cần kiểm tra lại hồ sơ của mình đã được hoàn tất trên màn hình “My Applications” hay chưa. Bất kỳ ứng dụng nào không hiển thị "Hoàn thành ứng dụng" trên màn hình "Ứng dụng của tôi" sẽ không được xem xét.

2.3. Thông tin về tình trạng học vấn / tốt nghiệp của ứng viên, thông tin nhân khẩu học, thông tin điểm của Kỳ thi Tuyển chọn Nhân sự (KPSS), thông tin tình trạng quân sự của các ứng viên nam sẽ được thu thập thông qua các dịch vụ web. Các ứng viên chưa có thông tin này trên Chính phủ điện tử phải cập nhật thông tin không có trong Chính phủ điện tử từ cơ quan liên quan để không gặp bất kỳ khiếu nại nào trong quá trình nộp đơn.

2.4. Hồ sơ của các ứng viên nộp hồ sơ với loại điểm khác với loại điểm KPSS được chỉ định trong thông báo sẽ không được đánh giá. Ứng viên phải chịu trách nhiệm về những vấn đề này.

Triển lãm công nghiệp đường sắt Armin sohbet

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar