Truyền đến ga Osmaneli

Ga Osmaneli
Ga Osmaneli

Hoạt động TCDD 1. Ban giám đốc khu vực
Truyền đến ga Osmaneli
ĐỐI TƯỢNG CỦA VẤN ĐỀ TENDER VÀ SUBSEQUENT
Điều 1 - Thông tin về Quản trị
1.1. Cơ quan quản lý;
a) Tên: CỘNG HÒA TURKEY TỔNG GIÁM ĐỐC NỀN TẢNG NHÀ NƯỚC (TCDD) 1. GIÁM ĐỐC VẬT LIỆU
b) Địa chỉ: Tòa nhà Ga Tầng 3 Văn phòng Ủy ban 4 34716 Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL
c) Số điện thoại: 2163378214
d) Số fax: 2163378214
d) Tên, họ và chức danh của nhân viên liên quan: Ünsal KORALAY Service Manager Assist.
Điều 2 - Thông tin tuyển dụng / tuyển dụng đối tượng đấu thầu
2.1. Đối tượng của mua sắm / mua sắm;
a) Tên: GIÁM ĐỐC HIỆN ĐẠI HÓA KHU VỰC 1 GIÁM ĐỐC XÂY DỰNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG 7 MỤC CÔNG TRÌNH CHO TRẠM OSMANELİ
b) Loại: Công trình
c) Quy chế thi công liên quan: Quy chế thực hiện đấu thầu thi công
ç) Số dự án đầu tư (xây dựng công trình): 2021E01-159213-170510 (- Công trình xây dựng Ihat ga Osmaneli)
d) Mã:
e) Số lượng:
TCDD TỔNG GIÁM ĐỐC HIỆN ĐẠI HÓA KHU VỰC 1 LIÊN KẾT Haydarpasa-Ankara Tuyến Km 195 + 358 Ga Osmaneli Tuyến Haydarpasa-Ankara Km 181 + 292 Ga Mekece
CÔNG TÁC XÂY DỰNG Ý KIẾN CỦA 7 MỤC CẢI TIẾN
Thông tin chi tiết được đính kèm với các thông số kỹ thuật hành chính.
f) Địa điểm làm việc / giao nhận hàng hóa: 1 KHU VỰC
Điều 3 - Thông tin về đấu thầu
3.1.
a) Số đăng ký đấu thầu: 2021 / 386215
b) Thủ tục đấu thầu: Mở thầu.
c) Ngày và thời gian đấu thầu (kết thúc nộp thầu)
Thời gian: 14: 00
ç) Địa điểm họp của ủy ban đấu thầu (địa chỉ nơi sẽ mở hồ sơ dự thầu điện tử): Nhà máy TCDD Nhà máy Giám đốc khu vực 1 Tòa nhà Trạm Tầng lửng Haydarpaşa /Kadıköy/ ISTANBUL

Thông báo đấu thầu được công bố trên trang web của chúng tôi chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không thay thế tài liệu gốc. Tài liệu gốc có giá trị về sự khác biệt giữa các tài liệu được công bố và các tài liệu đấu thầu ban đầu. Các nguồn của chúng tôi là Công báo, Báo hàng ngày, Trang web của các tổ chức và tổ chức công cộng.

Armin

sohbet

    Hãy là người đầu tiên nhận xét

    Yorumlar