Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghiệp Quốc phòng TÜBİTAK sẽ tiếp nhận 77 nhân viên

tubitak
tubitak

Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ TUBITAK của Thổ Nhĩ Kỳ từ nhiệm kỳ Chủ tịch:
NHÂN VIÊN DỰ ÁN THỜI GIAN MỘT PHẦN (NHÀ NGHIÊN CỨU THÍ SINH) SẼ ĐƯỢC TIẾP NHẬN LÀM VIỆC TRONG QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP TUBITAK (SAGE).
KỲ HẠN NỘP ĐƠN: 26.04.2021Để biết chi tiết về quảng cáo CLICK HERE

Mã số SEQ UNIT SỐ THÔNG BÁO MÃ THAM CHIẾU NHÓM DỊCH VỤ SỞ NHÂN VIÊN ĐƯỢC LÀM VIỆC
SỐ
CÁ NHÂN LÀM NHIỆM VỤ
THÀNH PHỐ
1 TÜB KHOTAK SAGE TBTK.SAGE.KS.2021-2 TBTK.SAGE.KS.2021- 2.AGKUMG01 Nhân viên dự án một phần thời gian (Nhà nghiên cứu tiềm năng) Khoa đại học
Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật hàng không vũ trụ, Kỹ thuật hàng không, Kỹ thuật hàng không vũ trụ, Kỹ thuật điều khiển, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật công nghệ hàng hải và hàng hải, Kỹ thuật kiến ​​trúc hải quân, Kiến trúc hải quân và kỹ thuật hàng hải, Vật lý, Kỹ thuật vật lý, Trong quang học và Khoa Kỹ thuật Âm thanh hoặc Hệ thống Điện Quang học 2021-
Bắt đầu học lớp 2022 vào Học kỳ Mùa thu của Năm học 4.
6 ANKARA
2 TÜB KHOTAK SAGE TBTK.SAGE.KS.2021-2 TBTK.SAGE.KS.2021- 2.ESGT01 Nhân viên dự án một phần thời gian (Nhà nghiên cứu tiềm năng) Khoa đại học
Trong Khoa Kỹ thuật Điện và Điện tử, Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Điện tử, Kỹ thuật Điện tử và Truyền thông, Kỹ thuật Viễn thông hoặc Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa 2021-
Bắt đầu học lớp 2022 vào Học kỳ Mùa thu của Năm học 4.
28 ANKARA
3 TÜB KHOTAK SAGE TBTK.SAGE.KS.2021-2 TBTK.SAGE.KS.2021- 2.ESMÜTB01 Nhân viên dự án một phần thời gian (Nhà nghiên cứu tiềm năng) Khoa đại học
Trong Kỹ thuật Hóa học, Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ, Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Ô tô, Kỹ thuật Hàng không, Luyện kim và Kỹ thuật Vật liệu hoặc Kỹ thuật Vật lý 2021-2022
Để bắt đầu lớp 4 trong Học kỳ Mùa thu của Năm học.
9 ANKARA
4 TÜB KHOTAK SAGE TBTK.SAGE.KS.2021-2 TBTK.SAGE.KS.2021- 2.MSG01 Nhân viên dự án một phần thời gian (Nhà nghiên cứu tiềm năng) Khoa đại học
Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật hàng không vũ trụ, Kỹ thuật hàng không, Kỹ thuật hàng không vũ trụ, Kỹ thuật điều khiển, Kỹ thuật công nghệ hàng hải và hàng hải, Kiến trúc hải quân và kỹ thuật hàng hải, Vật lý, Kỹ thuật vật lý, Kỹ thuật quang học và âm học hoặc Kỹ thuật hệ thống điện quang Trong khoa , bắt đầu vào lớp 2021 trong Học kỳ Mùa thu của Năm học 2022-4.
6 ANKARA
5 TÜB KHOTAK SAGE TBTK.SAGE.KS.2021-2 TBTK.SAGE.KS.2021- 2.PB01 Nhân viên dự án một phần thời gian (Nhà nghiên cứu tiềm năng) Trong Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ, Kỹ thuật Hàng không, Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ, Kỹ thuật Điện và Điện tử hoặc Khoa Kỹ thuật Công nghiệp trong Học kỳ Mùa thu năm học 2021-2022
4. Bắt đầu lớp học.
7 ANKARA
6 TÜB KHOTAK SAGE TBTK.SAGE.KS.2021-2 TBTK.SAGE.KS.2021- 2.PÜTB01 Nhân viên dự án một phần thời gian (Nhà nghiên cứu tiềm năng) Theo học ngành Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Cơ điện tử, Kỹ thuật Điện-Điện tử, Kỹ thuật Điện tử hoặc Khoa Kỹ thuật Công nghiệp để bắt đầu năm thứ 2021 trong Học kỳ Mùa thu năm học 2022-4. 5 ANKARA
7 TÜB KHOTAK SAGE TBTK.SAGE.KS.2021-2 TBTK.SAGE.KS.2021- 2.YBG01 Nhân viên dự án một phần thời gian (Nhà nghiên cứu tiềm năng) Trong Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Kỹ thuật máy tính và phần mềm, Kỹ thuật điện và điện tử, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật điện tử và truyền thông hoặc Khoa kỹ thuật viễn thông trong năm học 2021-2022 Học kỳ mùa thu
4. Bắt đầu lớp học.
16 ANKARA

Tổ chức của chúng tôi và xử lý các điều kiện cần thiết cho đơn đăng ký trên trang web (www.tubitak.gov.tr), Gia đình và Bộ Lao động và Dịch vụ xã hội đặt tại trang web của Hiệp hội Doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ. Đơn xin việc Hệ thống đơn xin việc TÜBİTAK (https://kariyer.tubitak.gov.tr) được thực hiện thông qua.

TÜBİTAK SAGE ANKARA
E-Mail: sage.ik@tubitak.gov.tr
Điện thoại: 0312 590 90 00

Armin

Triển lãm công nghiệp đường sắt 2020

sohbet

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar