Xây dựng hệ thống camera cho trạm biến áp Kết quả đấu thầu

Cấu tạo hệ thống camera đến trạm biến áp
Cấu tạo hệ thống camera đến trạm biến áp

Xây dựng hệ thống camera cho trạm biến áp Kết quả đấu thầu2020 công ty đã nộp hồ sơ dự thầu Dự án Xây dựng Hệ thống Camera cho Trung tâm Máy biến áp của Tổng cục Đường sắt Nhà nước TR (TCDD) với số hiệu 558992/1.456.286,47 KIK được đánh số 16 TL và SEMİH ACAR ACR ENGINEERING đã thắng thầu với giá thầu là 1.037.700,00 TL. 9 công ty tham gia đấu thầu đã nộp hồ sơ dự thầu dưới giá trị giới hạn.

Gói thầu bao gồm Công việc xây dựng Hệ thống Camera cho 6 Trạm. Thời gian thực hiện công việc là 70 (bảy mươi) ngày dương lịch kể từ ngày giao hàng tận nơi.

Armin

Triển lãm công nghiệp đường sắt 2020

sohbet

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar