Kết quả đấu thầu xây dựng nhà ga Oymapınar

kết quả đấu thầu xây dựng nhà ga chạm khắc
kết quả đấu thầu xây dựng nhà ga chạm khắc

Xây dựng nhà ga Oymapınar và xây dựng nhà ga cho km 230 + 800 Ulukaya, km 188 + 600 Uyanık. Kết quả đấu thầu5 tham gia đấu thầu xây dựng Tòa nhà ga Oymapınar với chi phí ước tính là 2020 TL và việc xây dựng một nền tảng cố định tại km 658200 + 1.497.747,71 Ulukaya, km 230 + 800 Uyanık do Tổng cục trưởng TCDD khu vực thứ 188 (TCDD) Công ty đã đấu thầu và D bidNYA SADUNOĞLU İNŞAAT MÜH MÜT đã thắng thầu với giá thầu là 600 TL. 15 công ty tham gia đấu thầu đã nộp hồ sơ dự thầu dưới giá trị giới hạn.

Gói thầu bao gồm các công trình Tòa nhà đúc sẵn cho ga Oymapınar, 2 bệ ga và hệ thống chiếu sáng hiện trường. Thời gian của công việc là 180 (Một trăm tám mươi) ngày dương lịch kể từ ngày giao hàng tận nơi.


sohbet

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar

Các bài báo và quảng cáo có liên quan