Thành lập các cơ sở điện khí hóa bổ sung trong các tuyến đường dây Menemen Bandırma Kết quả đấu thầu

Thành lập thêm các cơ sở điện khí hóa trong dây chuyền nhúng menemen
Thành lập thêm các cơ sở điện khí hóa trong dây chuyền nhúng menemen

Thành lập các cơ sở điện khí hóa bổ sung trong các tuyến đường dây Menemen Bandırma Kết quả đấu thầu


3 công ty đã nộp hồ sơ dự thầu cho gói thầu thành lập Cơ sở điện khí bổ sung tại Menemen Bandırma Lines, với chi phí ước tính là 2020 TL, của Ban giám đốc kiểm soát mua sắm khu vực 531915 TCDD (TCDD), với số hiệu 3.943.807,57/3 và giá thầu là 3.284.603,30 TL. FURKAN ENERJİ İNŞAAT LTD đã giành được đề nghị. Một công ty tham gia đấu thầu đã nộp giá thầu dưới giá trị giới hạn.

Gói thầu bao gồm việc thiết lập các cơ sở điện khí hóa trên tuyến đường sắt dài 114 km để thiết lập các cơ sở điện khí hóa trên đường số 119 theo hướng Soma giữa km2 - km6 trên đường Kho Bandırma và đường Menemen-Bandırma, và đảm bảo sự tích hợp của chúng với các hệ thống hiện có. Thời hạn của công việc là 365 (Ba trăm sáu mươi lăm) ngày theo lịch kể từ ngày giao hàng tận nơi.


sohbet

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar

Các bài báo và quảng cáo có liên quan