Công việc sửa chữa của Phân xưởng Bảo dưỡng Đầu máy Sivas Ban giám đốc Kết quả đấu thầu

Công việc sửa chữa xưởng bảo dưỡng đầu máy của Sivas đã được thực hiện do kết quả của cuộc đấu thầu.
Công việc sửa chữa xưởng bảo dưỡng đầu máy của Sivas đã được thực hiện do kết quả của cuộc đấu thầu.

Công việc sửa chữa của Phân xưởng Bảo dưỡng Đầu máy Sivas Ban giám đốc Kết quả đấu thầu


TCDD Taşımacılık Ban Giám đốc Khu vực AŞ Sivas (TCDD) đã trúng thầu Công trình sửa chữa của Ban Giám đốc Phân xưởng Bảo dưỡng Đầu máy Sivas với chi phí ước tính là 2020 TL với số hiệu 620419/517.733,00 KIK và AYT TEMİZLİK PACKAGING LTD. .

Hồ sơ dự thầu bao gồm các Công việc Cải tạo của Ban Giám đốc Phân xưởng Bảo dưỡng Đầu máy Sivas. Thời gian thực hiện là 46 (bốn mươi sáu) ngày dương lịch kể từ ngày giao hàng tận nơi.


sohbet

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar

Các bài báo và quảng cáo có liên quan