Ngày nay trong lịch sử: Ngày 25 tháng 1904 năm XNUMX trên Đường sắt Anatolian Baghdad

Hôm nay trong lịch sử
Vào ngày 25 tháng 1882 năm XNUMX, İrade-i Seniyyesi của Abdulhamid II xuất hiện liên quan đến việc thành lập Ủy ban Cải cách.
25 Tháng 10 1904 Tuyến Konya-Bulgurlu (200 km) đã được mở trên tuyến đường sắt Anatilian Baghdad. 200 km.19 đầu tiên đã được hoàn thành trong một tháng. Tuy nhiên, năm 5 tiếp theo không được cải thiện vì lý do kinh tế và chính trị.
25 Tháng 10 2019 Lakes Express đã bắt đầu phục vụ trở lại với cơ sở hạ tầng an toàn và thoải mái.sohbet

Feza.Net

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar

Các bài báo và quảng cáo có liên quan