Xây dựng lưới thép ở nhiều kilômét khác nhau giữa kết quả đấu thầu biên giới Divriği

Xây dựng lưới thép ở nhiều kilômét khác nhau giữa kết quả đấu thầu biên giới Divriği
Xây dựng lưới thép ở nhiều kilômét khác nhau giữa kết quả đấu thầu biên giới Divriği

Xây dựng lưới thép ở các km khác nhau giữa TCDD 4 Khu vực giám đốc khu vực và kết quả đấu thầu biên giới


4 công ty đã nộp hồ sơ dự thầu cho Ban Giám đốc Kiểm soát Mua sắm Khu vực 2020 TCDD (TCDD) 454513/2.893.251,40 KIK Chi phí ước tính 4 TL cho Ban Giám đốc Khu vực TCDD 34 Phân khu Biên giới Khác nhau cho Công việc Xây dựng Lưới thép. ALİ RIZA AKSOY AKSOY İNŞ MÜH đã thắng với ưu đãi là 1.933.227,50 TL. 13 công ty tham gia đấu thầu đã nộp hồ sơ dự thầu dưới giá trị giới hạn.

Gói thầu bao gồm việc bảo vệ mái dốc với 40.000 m2 Lưới thép, 1.200 miếng lắp đặt neo đồi để bảo vệ mái dốc, 2.785 miếng neo ở gót và bề mặt để bảo vệ mái dốc. bao gồm công việc của họ. Thời gian của công việc là 150 (Trăm năm mươi) ngày dương lịch kể từ ngày giao hàng tận nơi.


sohbet

Feza.Net

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar

Các bài báo và quảng cáo có liên quan