Tổng cục Lâm nghiệp 102 Hoàn thành tuyển dụng nhân sự theo hợp đồng

Tổng cục Lâm nghiệp 102 Hoàn thành tuyển dụng nhân sự theo hợp đồng
Tổng cục Lâm nghiệp 102 Hoàn thành tuyển dụng nhân sự theo hợp đồng

Về việc sử dụng lao động hợp đồng được đăng trên Công báo ngày 657/4/06.06.1978, số 7 kèm theo Nghị định ngày 15754/28.06.2007/26566 và số 2/1 để được sử dụng trong các đơn vị cấp tỉnh của Tổng cục Lâm nghiệp theo quy định tại khoản (B) Điều 2 Luật Viên chức số 102. Phù hợp với khoản (b) của Phụ lục XNUMX của Nguyên tắc sửa đổi các nguyên tắc, "Không tiến hành kiểm tra bằng văn bản và / hoặc vấn đáp, trên cơ sở xếp hạng điểm nhóm KPSS (B)" Phụ lục-XNUMX Tổng số XNUMX nhân viên hợp đồng sẽ được tuyển dụng từ các cấp độ được chỉ định trong.

THỦ TỤC ỨNG DỤNG


Các ứng viên trong khoảng thời gian từ 14.10.2020-21.10.2020 http://isealim.ogm.gov.tr Họ sẽ áp dụng với mật khẩu Chính phủ điện tử từ hệ thống tại. Quá trình nhận hồ sơ sẽ kết thúc vào 21.10.2020h23 đêm 59. Thời hạn này sẽ không được kéo dài. Các đơn xin trực tiếp, qua đường bưu điện, đơn thỉnh cầu hoặc bằng cách khác sẽ không được chấp nhận.

Các ứng cử viên được yêu cầu có mật khẩu Chính phủ điện tử trước khi xử lý hồ sơ.

Mỗi ứng viên chỉ có thể áp dụng từ một chương trình đào tạo cho các vị trí được chỉ định trong ANNEX-2 trong thông báo.

Các ứng viên sẽ có thể thực hiện tối đa 2 ưu tiên cho các vị trí có ít hơn 10 tỉnh trong Phụ lục 10 và các vị trí có trên 10 tỉnh.

Để biết chi tiết về quảng cáo CLICK HEREsohbet


Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar