Tổng cục đăng ký đất đai và địa chính tuyển 20 trợ lý thanh tra

Tổng cục đăng ký đất đai và địa chính tuyển 20 trợ lý thanh tra
Tổng cục đăng ký đất đai và địa chính tuyển 20 trợ lý thanh tra

Tổng số 657 Trợ lý Thanh tra (20 Vụ Pháp chế, 15 Vụ Kỹ thuật) sẽ được tuyển dụng vào ngạch Trợ lý Thanh tra viên có chức vụ, ngạch, chức danh, trình độ và số lượng cán bộ theo quy định của Luật Cán bộ công chức số 5 của Tổng cục Đăng ký đất đai và Ban Thanh tra Địa chính.

Nơi nhận nhiệm vụ lớp Tiêu đề Bằng cấp đội hình đếm
Trụ sở chính GPP Asst. Thanh tra. 7 11
Trụ sở chính GPP Asst. Thanh tra. 8 9

ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NỘP ĐƠN

Hồ sơ nộp chậm nhất kể từ khi công bố kỳ thi Thứ Hai, 02.11.2020 Cho đến khi kết thúc giờ làm việc, cùng với các tài liệu cần thiết, Tổng cục Đăng ký đất đai và Ban Thanh tra Địa chính Tòa nhà Dịch vụ Bổ sung Chủ tịch (Kızılay Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 15 06420 Demirtepe / Çankaya / ANKARA) có thể được thực hiện trực tiếp hoặc bằng thư bảo đảm. Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện phải đến đúng địa chỉ quy định vào thứ Hai, ngày 02/11/2020, trước khi hết giờ làm việc. Các đơn nộp sau ngày nộp đơn đã định hoặc thiếu tài liệu và chậm trễ qua bưu điện sẽ không được chấp nhận.

Để biết chi tiết về quảng cáo CLICK HERE


sohbet

Feza.Net

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar