Cải thiện các giao cắt mức trên kết quả đấu thầu đường dày Samsun

TCDD 4 Ban giám đốc khu vực Cải thiện các giao cắt ngang mức trên đường dây dày Samsun Kết quả đấu thầu Kết quả đấu thầu


TR Cơ quan Đường sắt Nhà nước TCDD 4, Cục Giám đốc Khu vực (TCDD), được đánh số 2020/414552 KIK đánh số 9.997.902,20 đơn vị của Công trình Cải thiện Giao cắt Cấp trên Tuyến Samsun-Kalın với chi phí ước tính là 126 TL. Liên doanh AYKUT OSMAN UZLU + TOR MAR đã giành được ưu đãi. Một công ty tham gia đấu thầu đã nộp giá thầu dưới giá trị giới hạn.

Hồ sơ dự thầu bao gồm 126 công trình Cải thiện Vượt Tầng. Thời gian thực hiện công việc là 300 (ba trăm) ngày dương lịch kể từ ngày giao hàng tận nơi.sohbet


1 Comment

  1. Các giao cắt đồng mức sẽ được xây dựng ở đâu, hiện đang hoạt động, có bố trí lại không

Yorumlar