Kết quả đấu thầu của Sản xuất và Lắp đặt Hörtuvar

Kết quả đấu thầu của Sản xuất và Lắp đặt Hörtuvar
Kết quả đấu thầu của Sản xuất và Lắp đặt Hörtuvar

Sản xuất và lắp đặt 4 Hörtuvar có thể di chuyển được ở nhiều nơi khác nhau trong khu vực của TCDD 34 Cục giám đốc khu vực Kết quả đấu thầu


4 công ty trúng thầu gói thầu của Tổng cục kiểm soát đấu thầu khu vực TCDD 2020 (TCDD) để sản xuất và lắp đặt 444619 xe đẩy di chuyển tại các địa điểm khác nhau trong khu vực của Tổng cục trưởng khu vực TCDD 1.428.557,73 với chi phí xấp xỉ 4 TL với số hiệu 34/9. và LS RAY İNŞAAT TAAHHÜT LTD đã thắng thầu với giá thầu 772.670,00 TL.

Gói thầu bao gồm sản xuất và lắp đặt 34 vòng có thể chuyển động. Thời gian của công việc là 120 (Một trăm hai mươi) ngày theo lịch kể từ ngày giao hàng tận nơi.


sohbet

Feza.Net

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar

Các bài báo và quảng cáo có liên quan