Halkalı Cải tạo lĩnh vực hậu cần của các khu vực bê tông bị hư hỏng Kết quả đấu thầu

Halkalı Cải tạo lĩnh vực hậu cần của các khu vực bê tông bị hư hỏng Kết quả đấu thầu
Halkalı Cải tạo lĩnh vực hậu cần của các khu vực bê tông bị hư hỏng Kết quả đấu thầu

Halkalı Cải tạo lĩnh vực hậu cần của các khu vực bê tông bị hư hỏng Kết quả đấu thầu


TC Đường sắt Nhà nước Đơn vị TCDD Cục Quản lý Dịch vụ Kiểm soát Chứng khoán Khu vực 1 (TCDD) với số hiệu 2020/363217 KIK với chi phí xấp xỉ 2.500.000,00 TL Halkalı Lĩnh vực Logistics 32 công ty đã nộp hồ sơ dự thầu cho Dự án Cải tạo Khu vực Bê tông xuống cấp và RAMAZAN METİN KALYONCU + SERHAT PETROL đã thắng thầu với giá thầu 1.834.182,00 TL. 7 doanh nghiệp tham gia đấu thầu thấp hơn giá trị giới hạn.

Đấu thầu, Halkalı Lĩnh vực Hậu cần bao gồm Cải tạo các khu vực bê tông bị hư hỏng. Thời gian thực hiện công việc là 180 (một trăm tám mươi) ngày dương lịch kể từ ngày giao hàng tận nơi.


sohbet

Feza.Net

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar

Các bài báo và quảng cáo có liên quan