Cơ quan Phát triển Biển Đen phía Đông sẽ tuyển dụng 6 nhân sự hợp đồng

Cơ quan Phát triển Biển Đen phía Đông sẽ tuyển dụng 6 nhân sự hợp đồng
Cơ quan Phát triển Biển Đen phía Đông sẽ tuyển dụng 6 nhân sự hợp đồng

Cơ quan Phát triển Biển Đen phía Đông, Điều 15 (g) và Điều 7 của Nghị định của Tổng thống về Tổ chức các Bộ và các cơ quan, tổ chức trực thuộc, liên kết và liên quan và các cơ quan, tổ chức khác số 2018 được đăng trên Công báo ngày 30479/4/187 và số 200 và phù hợp với các quy định của Quy chế tổ chức cán bộ của Cơ quan Phát triển, được soạn thảo trên cơ sở các quy định tại khoản 27 Điều 6 bổ sung của Luật Nghị định số 1989 ngày 375/28/29 và đăng trên Công báo ngày 5/2019/30788 và số 90, , Các tỉnh Gümüşhane, Ordu, Rize và Trabzon), những người muốn phục vụ và đóng góp cho sự phát triển và phát triển, cởi mở với sự đổi mới, phát triển và giao tiếp, tự tin, có khả năng tư duy phân tích, thích ứng với điều kiện làm việc thay đổi, hành động với nhận thức và trách nhiệm phục vụ và phát triển, trở ngại đi lại 2 (bốn) Chuyên gia, 4 (một) Cố vấn pháp lý và 1 (một) Kiểm toán viên nội bộ Nó sẽ chấm dứt. Trung tâm của Cơ quan Phát triển Biển Đen phía Đông đặt tại Trabzon và các lĩnh vực hoạt động của Cơ quan là Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize và Trabzon. Các chuyên gia trúng tuyển trong kỳ thi sẽ nhận công tác tại một trong các tỉnh này mà Tổng Thư ký Cơ quan cho là phù hợp. Kiểm toán viên nội bộ và cố vấn pháp lý sẽ được tuyển dụng tại tỉnh Trabzon, nơi đặt trụ sở chính của cơ quan.


Để biết chi tiết về quảng cáo CLICK HEREsohbet


Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar