Bộ Kho bạc và Tài chính tuyển dụng 500 công chức

Bộ Kho bạc và Tài chính tuyển dụng 500 công chức
Bộ Kho bạc và Tài chính tuyển dụng 500 công chức

Một Chuyên gia Trợ lý Kho bạc và Tài chính sẽ được tuyển dụng để phục vụ trong các đơn vị sự nghiệp của Istanbul thuộc tổ chức trung ương của Bộ trong tổng số 500 Phó Chuyên gia Tài chính và Kho bạc còn trống trong tổ chức trung ương của Bộ Kho bạc và Tài chính.

ỨNG DỤNG EXAM


a) Hồ sơ đăng ký dự thi được thực hiện theo phương thức điện tử trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính - Kho bạc (www.hmb.gov.tr) từ ngày 09/11/2020 đến hết giờ hành chính (20h11) ngày 2020/17/00.

b) Bản sao có chữ ký của các thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh; Hồ sơ dự thi phải được chuyển tận tay cho Tổng cục trưởng hoặc gửi qua đường bưu điện chậm nhất là trước kỳ thi. Hồ sơ không nhận được đúng hạn do gửi thư chậm trễ không được xử lý.

c) Nếu xét thấy cần thiết, các giấy tờ theo yêu cầu của ứng viên sẽ được đưa vào trang ứng tuyển.

Để biết chi tiết về quảng cáo CLICK HERE


sohbet

Feza.Net

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar

Các bài báo và quảng cáo có liên quan