Bảo trì và sửa chữa các cây cầu và cống rãnh giữa Narlı và Malatya Kết quả đấu thầu

Bảo trì và sửa chữa các cây cầu và cống rãnh giữa Narlı và Malatya Kết quả đấu thầu
Bảo trì và sửa chữa các cây cầu và cống rãnh giữa Narlı và Malatya Kết quả đấu thầu

Bảo trì và sửa chữa các cây cầu và cống rãnh giữa Narlı và Malatya Kết quả đấu thầu


5 công ty đã nộp hồ sơ dự thầu cho Công việc Bảo trì và Sửa chữa Cầu và Cống giữa Narlı Malatya, với chi phí 2020 TL, của Cục Quản lý Mua sắm Khu vực 438917 (TCDD), với số hiệu là 1.389.524,46/16. DAVRAN + LALE OTOMASYON đã thắng liên doanh. 922.294,41 công ty tham gia đấu thầu đã nộp hồ sơ dự thầu dưới giá trị giới hạn.

Hồ sơ dự thầu bao gồm 15174.949 kg Các công trình sắt khác. Thời gian của công việc là 180 (Một trăm tám mươi) ngày lịch kể từ ngày giao hàng tận nơi.


sohbet

Feza.Net

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar

Các bài báo và quảng cáo có liên quan