Bảo tàng Thư pháp Quỹ Thổ Nhĩ Kỳ

Bảo tàng Thư pháp Quỹ Thổ Nhĩ Kỳ
Bảo tàng Thư pháp Quỹ Thổ Nhĩ Kỳ

Bảo tàng Thư pháp Tổ chức Thổ Nhĩ Kỳ là một bảo tàng thư pháp nằm ở Quảng trường Beyazıt ở Istanbul, trực thuộc Tổng cục Sáng lập.


Nó nằm bên trong tòa nhà madrasa thuộc quần thể Nhà thờ Hồi giáo Bayezid. Các dây chuyền và thiết bị liên quan đến dây chuyền từ nhiều nơi khác nhau được trưng bày. Nó được đưa vào hoạt động vào năm 1984. Nó đóng cửa cho du khách ngày hôm nay để phục hồi.

Theo thứ tự thời gian trong bảo tàng, Mustafa Dede, III. Murad, Hâfız Osman, Yedikuleli Seyyid Abdullah, III. Ahmed, Kâtibzâde Mehmed Refî, Mahmud Celâleddin, II. Mahmud, Sultan Abdülmecid, Râkim Efendi, Ali Haydar Bey, Vahdetî Efendi, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Mehmed Sefik Bey, Mevlevi Zeki Dede, Mehmed Izzet Efendi, Sâmi Efendi, II. Các tác phẩm của các bậc thầy thư pháp như Abdülhamid, Hasan Rıza, Mehmed Nuri, Kamil Akdik, Necmeddin Okyay và Hamit Aytaç được trưng bày.

Phần lớp học của madrasa được tổ chức như phần "Di tích thiêng liêng"; Ở giữa là nắp cửa Kaaba có niên đại 1884. Những mảnh có giá trị nhất trong phần này là đất lấy từ ngôi mộ của nhà tiên tri trong một cái chai có râu. Ngoài ra còn có các tiểu cảnh mô tả Mecca, Medina, Mina và Muzdalifah.

Có những dòng chữ bằng đá có chữ ký của Ali, Sâmi Efendi và Mustafa İzzet trong sân của madrasa.

Có hai chiếc đồng hồ mặt trời do Ahmet Ziya Bey làm trong khu vườn của bảo tàng.sohbet


Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar