Đường chui cho người đi bộ trên tuyến Basmane Afyon Kết quả đấu thầu

Đường chui cho người đi bộ trên tuyến Basmane Afyon Kết quả đấu thầu


3 công ty đã nộp hồ sơ dự thầu xây dựng Đường hầm cho người đi bộ tại Tuyến Basmane-Afyon km: 2020 + 281262 với chi phí xấp xỉ 1.359.803,97 TL với số hiệu 92/720 KIK do TC Cục Đường sắt Nhà nước TCDD Cục Quản lý Mua sắm Khu vực 12 (TCDD) và İSMAİL AVCI đã thắng thầu với giá thầu là 973.750,00 TL. 4 công ty tham gia đấu thầu đã nộp hồ sơ dự thầu dưới giá trị giới hạn.

Gói thầu bao gồm việc xây dựng hầm chui cho người đi bộ bằng bê tông cốt thép (3,00 × 2,70 M) với các đường dốc ra vào dài 56 m. Thời gian thực hiện công việc là 150 (một trăm năm mươi) ngày dương lịch kể từ ngày giao hàng tận nơi.sohbet


Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar