Cơ quan thanh tra tuyển dụng 3 nhân viên thông tin hợp đồng

Cơ quan thanh tra tuyển dụng 3 nhân viên thông tin hợp đồng
Cơ quan thanh tra tuyển dụng 3 nhân viên thông tin hợp đồng

Tổ chức Thanh tra là một tổ chức hiến pháp có trong điều thứ 74 của Hiến pháp nước ta. Căn cứ vào Điều 6328 của Luật số 5, “Cơ quan, khi có khiếu nại về hoạt động của chính quyền, sẽ bắt buộc tất cả các loại hành động và hành động của chính quyền; kiểm tra, điều tra và đề xuất với chính quyền về việc tuân thủ pháp luật và công bằng trong hiểu biết về công lý dựa trên quyền con người… ”.


Thể chế của chúng tôi, đảm bảo pháp quyền, thực hiện các nguyên tắc quản trị tốt và chống đối trên cơ sở trách nhiệm và bình đẳng, Thổ Nhĩ Kỳ với tư cách là một cơ chế kiểm soát trực thuộc Quốc hội đối với các hoạt động từ năm 2013 cho thấy cách thức xử lý các quyết định khiến người dân ủng hộ và thực hiện.

Cơ quan Thanh tra, thực hiện tôn chỉ “Để dân sống, Nhà nước sống” với niềm tin “những điều tốt nhất của con người là lợi ích nhất cho con người”; Nó cố gắng đóng góp vào việc nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền, phát triển quyền con người, nhà nước pháp quyền, truyền bá văn hóa đòi quyền và hình thành một nền hành chính minh bạch, có trách nhiệm và hướng tới người dân.

Cơ sở hạ tầng CNTT của trường gần đây đã được cải thiện đáng kể về vật lý và phần mềm. Phần mềm Hệ thống Quản lý Khiếu nại trong nước và quốc gia (SYS) đã được hoàn thiện trong cơ sở và gần 100.000 đơn khiếu nại nhận được trong năm nay đã được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả nhờ phần mềm này. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu vẫn đang được thực hiện để tăng dịch vụ cho người dân, bao gồm cả các ứng dụng di động. Theo hướng này, chúng tôi đang tìm kiếm những đồng nghiệp sẽ phục vụ sứ mệnh và tầm nhìn của Tổ chức của chúng ta được đề cập ở trên, những người sẽ hiện thực hóa các dự án sẽ đưa tổ chức của chúng ta tiến xa hơn bằng cách cùng nhau hướng tới một mục tiêu chung và những người có xu hướng làm việc theo nhóm.

Trong khuôn khổ này, Phụ lục 375 của Luật Nghị định số 6 và Quy định về Nguyên tắc và Thủ tục tuyển dụng nhân viên CNTT hợp đồng trong các đơn vị xử lý thông tin quy mô lớn của các cơ quan và tổ chức công được công bố trên Công báo ngày 31/12/2008 Theo bài báo thứ 27097, 8 phần trăm (bảy mươi) điểm KPSSP2018 đạt được trong Kỳ thi Tuyển chọn Nhân sự năm 3 (điểm KPSS của ứng viên không có điểm KPSS hoặc không nộp tài liệu được coi là 70 (bảy mươi)) và YDS hoặc tương đương với 70 phần trăm điểm được Hội đồng Giáo dục Đại học chấp nhận. Dựa trên tổng (ba mươi) (điểm ngoại ngữ của những người không nộp YDS hoặc điểm tương đương sẽ được tính là 30 (không)), bắt đầu từ điểm cao nhất theo xếp hạng, gấp 0 (mười) lần vị trí nhân viên CNTT đã ký hợp đồng, kỳ thi vấn đáp do Viện chúng tôi thực hiện 10 (ba) Nhân viên CNTT đã ký hợp đồng sẽ được thuê.

Để biết chi tiết về quảng cáo CLICK HEREsohbet

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar