Thư giới thiệu

Yêu cầu của Nhân viên

"Luật Lao động" là luật dành cho người lao động, và nó cung cấp cho người lao động nhiều quyền lợi như chúng tôi sẽ giải thích dưới đây. Nhân viên có quyền hợp pháp để thu thập các yêu cầu nhất định cho dịch vụ của họ. [hơn…]

Bộ trưởng Karaismailoğlu giới thiệu Văn kiện Chiến lược và Kế hoạch Hành động Hệ thống Giao thông Thông minh
06

Bộ trưởng Karaismailoğlu giới thiệu Văn kiện Chiến lược và Kế hoạch Hành động Hệ thống Giao thông Thông minh

Adil Karaismailoğlu, Bộ trưởng Bộ Giao thông và Cơ sở hạ tầng của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết, "Chúng tôi sẽ huy động tất cả các cơ sở trên khắp đất nước để trang bị cho các con đường của đất nước chúng tôi hệ thống giao thông thông minh theo yêu cầu của thời đại." Vận chuyển [hơn…]

Thư giới thiệu

Bột cà chua địa phương và đồ hộp

Bạn có biết rằng một khi bạn đã thưởng thức hương vị của dinh dưỡng tự nhiên, bạn sẽ không muốn bỏ thuốc nữa không? Tương cà chua là một trong những hương vị đầu tiên nghĩ đến về mặt này. Món ăn Thổ Nhĩ Kỳ phải có [hơn…]

Các bài báo và quảng cáo có liên quan