Đường sắt vào năm thứ 164
06

Đường sắt vào năm thứ 164

Hành trình sắt đá do những con người dũng cảm khởi xướng được ví như “con đường hẹp dài”, đến nay đã 164 năm. Những gì không thay đổi, những con đường, thành phố, đầu máy, toa xe, nhà ga, nhà ga ... [hơn…]

Các bài báo và quảng cáo có liên quan