Những khuôn mặt cười trên phố Sakarya
Vị trí 54 Sakarya

Những khuôn mặt cười trên phố Sakarya

Những khuôn mặt đang cười trên Phố Sakarya, khuôn mặt đã thay đổi với công việc biến đổi do Thành phố Đô thị khởi xướng. Với đường nhựa và vỉa hè được làm mới, dải phân cách trung tâm và hệ thống nút giao thông thông minh, giao thông [hơn…]

Các bài báo và quảng cáo có liên quan