Thư giới thiệu

Giao thông tại nhà Istanbul

Bằng cách cung cấp sự nhạy bén cần thiết trong mọi vấn đề trong dịch vụ vận chuyển tận nhà ở Istanbul; tiếp tục các dịch vụ vận chuyển chuyên nghiệp của mình cho đến ngày nay. Một con tàu đã đạt được nhiều thành công kể từ năm 1956 [Xem tiếp ...]