Corona sắp xếp giờ làm việc ở Ankara!
06

Corona sắp xếp giờ làm việc ở Ankara!

Chính quyền của Ankara đã thực hiện một số thay đổi trong giờ làm việc của các cơ quan trực thuộc Chính phủ để giảm thiểu sự lây lan của dịch coronavirus. Trong khuôn khổ Đời sống xã hội có kiểm soát với những thay đổi, cường độ và dịch bệnh [Xem tiếp ...]