Đặt hàng hành khách trên các phương tiện giao thông công cộng thuộc EGO
06

Đặt hàng hành khách trên các phương tiện giao thông công cộng thuộc EGO

Trong suốt quá trình đại dịch coronavirus, Tổng cục EGO tiếp tục các dịch vụ giao thông công cộng của mình trong khuôn khổ các quyết định của Ban vệ sinh chung cấp tỉnh của Thống đốc Ankara. Hiện tại, các dịch vụ giao thông công cộng phải tuân theo quy định 01.06.2020 của Hội đồng quản trị. [Xem tiếp ...]

MEB Cấp Quyền Mới cho Học sinh Không thể Định cư tại Trường Trung học
06

MEB Cấp Quyền Mới cho Học sinh Không thể Định cư tại Trường Trung học

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Quốc gia, Ziya Selçuk, sẽ được Bộ Giáo dục Quốc gia đưa vào các chỉ tiêu còn trống của các cơ sở giáo dục trung học trong phạm vi sắp xếp của địa phương, nếu học sinh không thể được xếp vào bất kỳ trường trung học nào vì nhiều lý do khác nhau, bởi Bộ Giáo dục Quốc gia. [Xem tiếp ...]

ASELSAN Thành lập công ty mới ở Ukraine
Ukrayna

ASELSAN Thành lập công ty mới ở Ukraine

ASELSAN thành lập “ASELSAN Ukraine LLC.” Để thực hiện các hoạt động tiếp thị và phát triển kinh doanh tại Ukraine. ASELSAN, một trong những công ty thành công của ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, là một trong những công ty hàng đầu thế giới về lĩnh vực quốc phòng. [Xem tiếp ...]