RayHaber Bản tin đấu thầu 11.08.2020

đấu thầu
đấu thầu

Công trình đường hầm sẽ được hoàn thành

Sửa đổi hệ thống chiếu sáng đường băng sân bay Esenboğa

Máy cắt bê tông sẽ được mua

Kênh thoát nước và ứng dụng màng

Máy cắt bê tông sẽ được mua

Đấu thầu sơ tuyển mở rộng hệ thống đường sắt nhẹ Kayserisohbet

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar