Mở rộng lối vào đường hầm số 24 ở Karabük 49 Vùng DBM Kết quả đấu thầu

Việc kéo dài lối vào của đường hầm được đánh số trong bạc hà carbuck dbm là kết quả của cuộc đấu thầu
Việc kéo dài lối vào của đường hầm được đánh số trong bạc hà carbuck dbm là kết quả của cuộc đấu thầu

Karabük 24 Vùng DBM Mở rộng đường hầm số 409, bắt đầu từ Km 029 + 49 đến 12,20 m Kết quả đấu thầu bê tông cốt thép


TC Điều hành Đường sắt Nhà nước TCDD Tổng cục Xây dựng Bất động sản Khu vực 2 (TCDD) với KIK được đánh số 2020/252445 với chi phí ước tính là 1.098.548,47 TL, Vùng Karabük 24 DBM Bắt đầu từ Km 409 + 029 từ Lối vào Hầm số 49 đến Kilimli 12,20 m, 19 công ty đã nộp hồ sơ dự thầu Mở rộng công việc làm Bê tông cốt thép và SİNAN KELEŞ đã thắng thầu với giá thầu là 758.151,74 TL. 5 công ty tham gia đấu thầu đã nộp hồ sơ dự thầu dưới giá trị giới hạn.

Gói thầu bao gồm phần kéo dài 24 m Bê tông cốt thép từ Lối vào của Đường hầm số 409, Bắt đầu từ Km 029 + 49 đến Khu vực Karabük 12,20 DBM đến phía Kilimli. Thời gian thực hiện công việc là 150 (một trăm năm mươi) ngày dương lịch kể từ ngày giao hàng tận nơi.sohbet

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar