Làm sạch các kênh thoát nước bên của các đường hầm trong tuyến YHT Eskişehir-İstanbul

Làm sạch các kênh thoát nước bên của các đường hầm trên tuyến YHT Eskisehir do đấu thầu
Làm sạch các kênh thoát nước bên của các đường hầm trên tuyến YHT Eskisehir do đấu thầu

Làm sạch các kênh thoát nước bên của các đường hầm trong Đường dây YHT Eskişehir-İstanbul và Sửa chữa thiệt hại Kết quả đấu thầu được phát hiện


2020 công ty đã nộp hồ sơ dự thầu đấu thầu để làm sạch các kênh thoát nước bên của các đường hầm nằm trên tuyến YHT Eskişehir-İstanbul và sửa chữa các thiệt hại được phát hiện bởi Tổng cục YHT của Cục quản lý đường sắt quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (TCDD) 335099/6.877.467,88 KIK. ERG ALTYAPI İNŞ TUR TİC LTD đã thắng thầu với giá thầu là 6 TL.

Hồ sơ dự thầu bao gồm các công việc Vệ sinh các Kênh thoát nước Bên của các Đường hầm trên Tuyến YHT Eskişehir-İstanbul và Sửa chữa Các hư hỏng được Phát hiện. Thời gian của công việc là 122 (một trăm hai mươi hai) ngày kể từ ngày giao hàng.sohbet

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar