Kết quả đấu thầu Rumani Craiova

tatra yung
Ảnh: Tatra-Yung

Theo kết quả không chắc chắn, 25 công ty đã đăng ký đấu thầu cung cấp 17 xe điện trong 4 mét, được mở cho Craiova, Romania. Các công ty này như sau:


Durmazlar - Gà tây
Bozankaya - Gà tây
Tatra-Yung - Ukraine
Pesa - Ba Lan

Công ty Tatra-Yung của Ucraina đã đưa ra lời đề nghị tốt với 29 triệu EUR, nhưng phản đối kết quả Bozankaya công ty áp dụng cho cơ quan ký kết Rumani, CNSC. Kết quả cuối cùng dự kiến ​​sẽ được công bố trong những ngày tới.sohbet

1 Trackback / Pingback

  1. Bozankayađồ vật để mất thầu xe điện | Tin tức Rumani

Yorumlar