Cắt và đắp đường hầm Xây dựng đường hầm đến lối ra đường hầm số 53 giữa các ga Maden Raflar Kết quả đấu thầu

Việc xây dựng một đường hầm che AC ở lối ra của đường hầm giữa các trạm rung chuyển mìn.
Việc xây dựng một đường hầm che AC ở lối ra của đường hầm giữa các trạm rung chuyển mìn.

Lối ra đường hầm số 53 giữa các ga Mine-Sallar KM: Xây dựng đường hầm Cut - Cover và tường B Giữa 421 + 686 - 421 + 726 Kết quả đấu thầu


TC Đường sắt Nhà nước Đơn vị TCDD Tổng cục Mua sắm Khu vực 5 (TCDD) Đường hầm Lối ra giữa các ga Mỏ-Sallar với chi phí ước tính là 2020 TL với chi phí ước tính là 284553/522.107,12, KM: Giữa 53 + 421 - 686 + 421 Đường hầm Mở - Đóng và B 726 công ty đã nộp hồ sơ dự thầu Công trình Xây dựng Tường và DERVİŞOĞLU VERA İNŞAAT đã thắng thầu với 18 TL giá thầu. 330.603,27 công ty tham gia đấu thầu đã nộp hồ sơ dự thầu dưới giá trị giới hạn.

Gói thầu bao gồm các công việc chế tạo 388,664 m3 bê tông đen cho các loại công trình, với mọi liều lượng ở dạng khô hoặc dạng nước. Thời gian thực hiện công việc là 150 (một trăm năm mươi) ngày dương lịch kể từ ngày giao hàng tận nơi.sohbet

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar