xe quốc gia đang rửa
06

Ulus 100. Chợ trời đang rơi

Sau khi quyết định phá hủy Nhà Ul Ulus 100. Yıl arşısıiêu, được Hội đồng Thành phố Thành phố Ankara nhất trí thực hiện, việc đấu thầu phá hủy vật liệu tái chế của tòa nhà đã hoàn tất. Thành phố lớn [Xem tiếp ...]