Chuối phân hủy khi TCDD Tasimaci đi từ Van đến Iran trong 8 ngày!

Bandan curudu khi tàu cần đi từ van đến Iran
Bandan curudu khi tàu cần đi từ van đến Iran

Chuối phân hủy khi tàu chở hàng đi từ Van đến Iran trong 8 ngày!; Phó luật sư CHP Istanbul Mahmut Tanal đã chia sẻ một video về vận chuyển hàng hóa TCDD thông qua tài khoản Twitter cá nhân của mình. Trong video được chia sẻ, TCDD Tasimacilik AS đã chỉ trích chính phủ về TCDD Tasimacilik, cho rằng họ đã đưa chuối từ Van đến Iran, nhưng chuối đã bị hỏng vì mất 2 ngày trong 7-8 ngày.


Tanal, người đã chia sẻ những hình ảnh về những quả chuối hư hỏng, đã sử dụng những biểu hiện sau đây trong chia sẻ của mình bằng cách tuyên bố rằng những quả chuối này được chụp bởi TCDD;

TCDD TASimacilik đang rơi.

Khi tải trọng xe nên đi đến Van từ Iran trong 2 ngày đạt 7-8 ngày, điều này đã trở thành chuối.

# Thành quả của sự bất tài và bất tài, như trong bản phân phối Mặt nạ!

Bandan curudu khi tàu cần đi từ van đến IranHãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar