Thanh toán ngoài giờ được bao gồm trong DHMI với mức tăng gấp 3 lần

Phí làm việc của DHMI
Phí làm việc của DHMI

Trong DHMI, một trong số các khoản tăng Thỏa thuận Tập thể Nhiệm kỳ 5 của Cán bộ Giao thông-Sen, tiền lương làm thêm đã tăng gấp ba lần. Tiền lương làm thêm giờ bốn tháng đầu tiên cho năm 2020 đã được gửi vào tài khoản theo mức tăng gấp ba lần.


Một trong những yêu cầu của Cán bộ Giao thông-Sen trong các cuộc đàm phán Tập thể thương lượng tập thể là thanh toán 3 lần tiền lương làm thêm giờ trong DHMI. Tiền lương làm thêm giờ bốn tháng đầu tiên của nhân viên cho năm 2020 được tính ở mức 6.78 TL với mức tăng gấp ba.Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar