Diyarbakır Kurtalan Tuyến đường sắt cải tạo khu vực lở đất Kết quả đấu thầu

DIYarbakir Saltalan đường sắt cải tạo vùng lở đất
DIYarbakir Saltalan đường sắt cải tạo vùng lở đất

Diyarbakır Kurtalan Line km: 5 + 900 và km: 6 + 200 Kết quả cải tạo khu vực lở đất của đấu thầu


5 công ty đã được trao cho gói thầu của Đường dây tự làm karalan kmar: đã đấu thầu và giành chiến thắng trong cuộc thi VẬN TẢI VẬN TẢI TỰ ĐỘNG TRM SAN LTD với giá thầu 2020 TL.

Đấu thầu bao gồm các công trình để cải thiện Khu vực Lở đất giữa Diyarbakır Kurtalan Line km: 5 + 900 và km: 6 + 200. Thời gian của công việc là 120 (một trăm hai mươi) ngày kể từ ngày giao hàng.Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar