Cài đặt hệ thống truyền dẫn với truyền thông trên kết quả đấu thầu dòng Tecer-Karagöl-Kangal

tecer karagol cuộn dây truyền thông và hệ thống truyền dẫn cài đặt kết quả đấu thầu
tecer karagol cuộn dây truyền thông và hệ thống truyền dẫn cài đặt kết quả đấu thầu

Lắp đặt hệ thống truyền thông, tín hiệu, năng lượng và sợi quang của Tecer-Karagöl-Kangal


2019 công ty đã nộp hồ sơ dự thầu cho Đấu thầu của Cơ quan quản lý đường sắt quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (TCDD) Tecer-Karagöl-Kangal, Đấu thầu lắp đặt hệ thống truyền tải và tín hiệu sợi quang, với chi phí xấp xỉ 469865/19.216.535,00 KIK. AL-KA İNŞAAT NAKLIYAT TAAHHUT TICARET ANONIM SIRKETI đã thắng thầu với giá thầu 9 TL. 14.411.250,00 công ty tham gia đấu thầu nộp theo giá trị giới hạn.

Đấu thầu bao gồm các Hệ thống Truyền thông, Tín hiệu, Năng lượng và Đặt sợi quang và Lắp đặt hệ thống truyền tải cho Phần Đường dây Tecer-Karagöl-Kangal. Thời gian của công việc là 540 (năm trăm bốn mươi) ngày kể từ ngày giao hàng.Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar