Dịch vụ TCDD Eryaman Nhà lắp đặt máy nước nóng Kết quả đấu thầu

nhà dịch vụ tcdd eryaman theo kết quả đấu thầu xây dựng
nhà dịch vụ tcdd eryaman theo kết quả đấu thầu xây dựng

TCDD Eryaman CK-1, CK-2, B-1, B-2, B-3 Blocks Công trình lắp đặt máy nước nóng cho 148 nhà dịch vụ trong kết quả đấu thầu


Các khối TCDD Eryaman CK-2, CK-2020, B-155398, B-794.293,17, B-1 với chi phí gần đúng của Tổng cục dịch vụ mua hàng khu vực TCDD 2 (TCDD) 1/2 KIK của Xí nghiệp đường sắt quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (TCDD) 3 công ty đã gửi hồ sơ dự thầu đấu thầu Cài đặt Geyser cho Nhà dịch vụ và nhà thầu Bảng 737.500,00 Xét đề nghị CỘNG VỚI MỘT YAPI MÜHENDtubSLtubK SAN LTD Nó đã giành được. 2 công ty tham gia đấu thầu nộp theo giá trị giới hạn.

Đấu thầu bao gồm các công việc Cài đặt Cài đặt Geyser cho 1 Nhà dịch vụ trong TCDD Eryaman CK-2, CK-1, B-2, B-3, B-148 Blocks. Thời gian của công việc là 152 (một trăm năm mươi hai) ngày kể từ ngày giao hàng.Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar