Covid-19 Phòng thí nghiệm tham khảo và Danh sách các thành phố để gửi mẫu

Danh sách các phòng thí nghiệm tham khảo covid và các tỉnh để gửi mẫu
Danh sách các phòng thí nghiệm tham khảo covid và các tỉnh để gửi mẫu
KHÔNG TỈNH LAO ĐỘNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN KHU DỊCH VỤ
1 Adana LAO ĐỘNG CÔNG CỤ ADANA ADANA, NtubĞDE, OSMANftimeYE, HATAY
2 ANKARA ANKARA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ VI SINH VẬT Y TẾ ANKARA
3 ANKARA TRUNG TÂM BỆNH VIỆN BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ TRƯỜNG HỢP ANKARA
4 ANKARA ANKARA GAZftime TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ VI SINH Y TẾ ANKARA
5 ANKARA ANKARA LAO ĐỘNG SỨC KHỎE CÔNG CỘNG ANKARA
6 ANKARA HSGM / LAO ĐỘNG TÀI LIỆU THAM KHẢO QUỐC GIA ANKARA, KARABÜK, KIRŞEHtubR, ÇANKIRI, KIRIKKALE, KASTAMONU, BARTIN, ESKtubŞEHtubR
7 Antalya ANTALYA LAO ĐỘNG SỨC KHỎE CÔNG CỘNG ANTALYA, ISPARTA, BURDUR
8 BALIKESÝR TRƯỜNG ĐẠI HỌC BALIKEStubR CƠ SỞ Y TẾ VI SINH VẬT BALIKEStubR, ANAKKALE
9 Bolu BOLU ABANT BIỂU TƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC BAYSAL VÀ NGHIÊN CỨU BỆNH VIỆN Y TẾ BOLU, DÜZCE, ZONGULDAK, SAKARYA
10 Bursa BURSA YÜKSEK GIỚI THIỆU EAH BURSA, BtubLECtubK, YALOVA, KOCAELtub
11 Corum TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÓA ĐẠI HỌC HORORTH HAGT KHOA Y TẾ CỦA VI SINH VẬT Y TẾ Corum
12 Diyarbakir DIYARBAKIR GAZI YASARGIL GIÁO DỤC VÀ BỆNH VIỆN NGHIÊN CỨU DftimeYARBAKIR, BATMAN, IRNAK, MARDtubN, StubtubRT
13 Edirne TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRAKYA CƠ SỞ VI SINH Y TẾ EDtubRNE, KIRKLARELftime, TEKtubRDAĞ
14 Erzurum Phòng thí nghiệm sức khỏe công cộng ERZURUM ERZURUM, ERZtubNCAN, KARS, IĞDIR, BtubNGÖL, MUŞ
15 Gaziantep Phòng thí nghiệm sức khỏe công cộng GAZtubANTEP GAZtubANTEP, KtubLtubS, ŞANLIURFA, KAHRAMANMARAŞ
16 ISTANBUL ISTANBUL SỐ 1 LAO ĐỘNG Y TẾ CÔNG CỘNG CHÂU ÂU
17 ISTANBUL ISTANBUL SỐ 3 LAO ĐỘNG Y TẾ CÔNG CỘNG PHONG CÁCH ANATOLIAN
18 ISTANBUL TUYỆT VỜI BAKIRKÖY DR. NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC KONUK KADUK BỆNH VIỆN VI SINH VI SINH VI SINH CHÂU ÂU
19 ISTANBUL TRƯỜNG ĐẠI HỌC MARMARA ISTANBUL PENDIK GIÁO DỤC VÀ NGHIÊN CỨU PHONG CÁCH ANATOLIAN
20 ISTANBUL ISTANBUL YEDIKULE BỆNH NHÂN VÀ BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC BỆNH VIỆN CHÂU ÂU
21 ISTANBUL ISTANBUL SBU SISLI GIÁO DỤC VÀ NGHIÊN CỨU NGHIÊN CỨU CHÂU ÂU
22 ISTANBUL SULTANGAZftime HASEKftime EAH CHÂU ÂU
23 ISTANBUL Phòng thí nghiệm BẮC BẮC CHÂU ÂU
24 ISTANBUL ISTANBUL ANCHOR FACULTY CỦA Y TẾ VI SINH Y TẾ CHÂU ÂU
25 Izmir IZMIR LAO ĐỘNG SỨC KHỎE CÔNG CỘNG İZMtubR, MANtubSA, AYDIN, MUĞLA, DENtubZLftime
26 Izmir BỆNH VIỆN GIÁO DỤC VÀ NGHIÊN CỨU TÌM KIẾM İZMtubR, MANtubSA, AYDIN, MUĞLA, DENtubZLftime
27 Kayseri BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ KAYSERftime KAYSERftime, NEVŞEHtubR, YOZGAT
28 Konya TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỰ DO Y TẾ VI SINH VẬT Y TẾ KONYA, KARAMAN, AKSARAY
29 Kütahya TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC SỨC KHỎE KÜTAHYA KÜTAHYA, AFYON, UŞAK
30 Malatya VIỄN ĐẠI HỌC Y TẾ FAK MALATYA, ELAZIĞ, TUNCELftime, ADIYAMAN
31 Mersin MERStubN EHtubR BỆNH VIỆN VI SINH VI SINH Mersin
32 Rize SB RECEP TAYYtubP ERDOAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC BỆNH VIỆN Y TẾ RtubZE, ARDAHAN, ARTVtubN
33 Samsun LAO ĐỘNG CÔNG CỤ SỨC KHỎE CÔNG CỘNG CharlieUN, SINOP, ARMY, AMASYA
34 SÝVAS TRƯỜNG ĐẠI HỌC CUMHRtubYET CƠ SỞ VI SINH Y TẾ StubVAS, TOKAT, YOZGAT
35 Trabzon TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT BIỂN ĐEN TRABZON TRABZON, GtubRESUN, GÜMÜŞHane, BAYburT
36 Trabzon TRABZON KANUNI ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU BỆNH VIỆN TRABZON, GtubRESUN, GÜMÜŞHane, BAYburT
37 VAN VĂN PHÒNG LAO ĐỘNG SỨC KHỎE VĂN, AĞRI ,, HAKKARI, BtubTLtubS

Tìm kiếm tin tức đường sắt

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar