Tatvan İskele Đường bên phải Kết quả đấu thầu làm việc đổi mới

bến tàu tatvan đường bên phải kết quả làm việc đấu thầu
bến tàu tatvan đường bên phải kết quả làm việc đấu thầu

Tatvan İskele Đường bên phải Kết quả đấu thầu làm việc đổi mới


5 công ty đã nộp hồ sơ dự thầu đấu thầu của Cơ quan quản lý đường sắt quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ TCDD 2019 Tổng cục mua hàng khu vực (TCDD) Tatvan İskele Đấu thầu đường bên phải, với chi phí xấp xỉ TL 676915 và với giá thầu là 5.409.214,18 TL. YOL YAPI SANAYI TtubC LTD Ttub đã thắng.

Đấu thầu bao gồm 3 miếng kéo với tà vẹt bê tông 60, trám đá không chuẩn bị bằng đá khai thác, cung cấp và dằn, mua tà vẹt bê tông B1 và mua và đặt đường ray 70 E60. Thời gian của công việc là 1 (một trăm tám mươi) ngày kể từ ngày giao hàng.


Tìm kiếm tin tức đường sắt

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar