Van Iskele Kết quả công việc cải tạo đường bên trái

Van cầu tàu bên trái đường đổi mới kết quả đấu thầu
Van cầu tàu bên trái đường đổi mới kết quả đấu thầu

Van Iskele Kết quả công việc cải tạo đường bên trái


5 công ty đã nộp hồ sơ dự thầu đấu thầu Đường Van giàn giáo bên trái với chi phí xấp xỉ của Tổng cục mua hàng quận 2019 TCDD (TCDD) với số lượng 676913/6.390.632,47 KIK và đấu thầu 34 TL. MEHMET POLAT BEYMEN MÜH và MÜŞ đã thắng. 4.357.000,00 công ty tham gia đấu thầu đã trả giá dưới giá trị giới hạn.

Đấu thầu bao gồm 4 miếng kéo với tà vẹt bê tông 60, trám đá không chuẩn bị bằng đá khai thác, cung cấp và dằn, mua tà vẹt bê tông B1 và mua và đặt đường ray 70 E60. Thời gian của công việc là 1 (một trăm tám mươi) ngày kể từ ngày giao hàng.


Tìm kiếm tin tức đường sắt

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar