Sắp xếp thực hiện trong XEM

Sắp xếp được thực hiện trong cán bộ kit
Sắp xếp được thực hiện trong cán bộ kit

Quyết định về việc hủy bỏ và hủy bỏ các vị trí và vị trí của một số doanh nghiệp kinh tế công đã được công bố trên Công báo.


Theo đó, ETI Mine trình, Tổ chức giáo dục Than Thổ Nhĩ Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ Than Enterprises Authority, Thổ Nhĩ Kỳ Truyền tải điện, các sân bay Nhà nước quản lý, TCDD Giao thông vận tải Inc, Công ty chè, văn phòng Cung cấp Nhà nước và điện thế hệ Công ty được thực hiện các quy định liên quan đến các cán bộ của Tổng cục.

Để xem các cán bộ bị hủy bỏ và ban hành CLICK HERE


Tìm kiếm tin tức đường sắt

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar