Danh sách các ứng viên đủ điều kiện tham gia kiểm tra miệng của TCDD Tasimacilik 184 Việc làm

Danh sách các ứng viên đủ điều kiện tham gia kiểm tra miệng của TCDD Tasimacilik 184 Việc làm
Danh sách các ứng viên đủ điều kiện tham gia kiểm tra miệng của TCDD Tasimacilik 184 Việc làm

Quy trình cung cấp tài liệu cho việc tuyển dụng công nhân trong các chức danh khác nhau được thực hiện bởi Tổng cục TCDD Tasimacilik đã được hoàn thành.


Đối với danh sách các ứng cử viên có tài liệu được coi là phù hợp và có quyền làm bài kiểm tra miệng Nhấn vào đây

Đối với danh sách các ứng cử viên không nộp tài liệu hoặc những người không có quyền làm bài kiểm tra miệng vì tài liệu của họ không được chấp thuận Nhấn vào đây

Thí sinh không đủ điều kiện để kiểm tra miệng sẽ có thể kháng cáo cho đến ngày 21.02.2020. Các ứng dụng có thể được thực hiện cá nhân hoặc bằng cách gửi một bản kiến ​​nghị đến số fax 0312 309 13 85.

Các ứng dụng của các ứng cử viên không làm cho phản đối của họ có hiệu lực cho đến thời gian quy định sẽ không được chấp nhận.

LƯU Ý: Ứng viên không nhận được tài liệu mặc dù đã gửi tài liệu qua thư; sẽ đính kèm với các kiến ​​nghị phản đối tài liệu cho thấy rằng tài liệu đã được gửi (đầu ra internet hiển thị trạng thái gửi thư).

Kết quả của các phản đối sẽ được công bố vào ngày 28.02.2020 với ngày thi.Tìm kiếm tin tức đường sắt

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar