Cảnh báo trong 24 tháng Bồi thường không được trả lương tại TÜVASAŞ
Vị trí 54 Sakarya

Cảnh báo trong 24 tháng Bồi thường không được trả lương tại TÜVASAŞ

Cán bộ Giao thông vận tải-Sen, mặc dù thực tế là khoản bồi thường Catenary, được chuyển đổi thành lợi ích trong Thỏa thuận tập thể được thực hiện vào năm 2017, đã được các Công ty con khác của TCDD thanh toán, do thực tế là TÜVASAŞ đã không trả khoản bồi thường 2018 tháng cho năm 2019 và 24. [Xem tiếp ...]