Cải thiện cơ sở đào tạo và giải trí của Akçay về kết quả đấu thầu Block B

cơ sở đào tạo và giải trí akcay b
cơ sở đào tạo và giải trí akcay b

Cải thiện cơ sở đào tạo và giải trí của Akçay về kết quả đấu thầu Block B

Tổng cục Đường sắt Thổ Nhĩ Kỳ (TCDD) với giá trị giới hạn là TL 2019 và với chi phí xấp xỉ TL 683970 trong năm 764.588,49/999.917,36 Cơ sở đào tạo và giải trí Akçay B đã được đệ trình bởi 14 công ty và đấu thầu đã được trao theo kết quả cuối cùng của 798.473,00. CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NURZEN STI đã thắng. 3 công ty tham gia đấu thầu đã nộp hồ sơ dự thầu dưới giá trị giới hạn.

Đấu thầu bao gồm các công việc củng cố và phục hồi của 1 Cơ sở Giải trí. Thời gian của công việc là 120 (một trăm hai mươi) ngày kể từ ngày giao hàng.

Tìm kiếm tin tức đường sắt

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar