Hôm nay trong Lịch sử: Đường sắt 24 Tháng 1 1857 Rumeli

đường sắt rumeli
đường sắt rumeli

Hôm nay trong lịch sử
24 Tháng 1 1857 đã ký hợp đồng với Labro của Quốc hội Anh để xây dựng Đường sắt Rumeli.
Tìm kiếm tin tức đường sắt

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar