Nhân viên dự án bán thời gian TÜB KHOTAK SAGE

Nhân viên dự án bán thời gian TÜB KHOTAK SAGE
Nhân viên dự án bán thời gian TÜB KHOTAK SAGE

TÜB KHOTAK SAGE sẽ thực hiện tuyển dụng nhân sự dự án bán thời gian; Viện nghiên cứu và phát triển ngành công nghiệp quốc phòng TUBITAK SAGE 44 sẽ được tuyển dụng.

TÜB KHOTAK xây dựng chiến lược cơ bản cho tương lai về kiến ​​thức có trình độ và những người có trình độ tập trung vào các mục tiêu quốc gia trong nghiên cứu, phát triển công nghệ và hệ sinh thái đổi mới.

TUBITAK khuyến khích và hỗ trợ mọi người ở mọi lứa tuổi từ khi còn nhỏ trên cơ sở hiểu rằng tài nguyên quan trọng nhất của một quốc gia là con người nói chung và các nhà khoa học nói riêng. Theo hướng này, điều quan trọng là phải sớm có được bộ não trẻ trong sản xuất công nghệ để cho sự phát triển công nghệ trong nước và quốc gia của nước ta thành công.

Do đó, các nhà nghiên cứu ứng cử viên bán thời gian sẽ được tuyển dụng.

Ứng viên Nghiên cứu Bán thời gian làm việc với cơ sở hạ tầng nghiên cứu, năng lực và năng lực của tổ chức của chúng tôi với các sinh viên đại học trong các trường đại học bằng cách sử dụng việc làm bán thời gian để đào tạo nhân viên R & D có trình độ thay mặt cho nước ta, trong khi tiếp tục học tập và cung cấp thực hành toàn thời gian trong tổ chức của chúng tôi Mục đích của khóa học này là cung cấp cho các ứng viên ứng cử viên có thể làm việc như một nhà nghiên cứu trong khi họ là sinh viên.

Số phần tử: 44
Ngày phát hành công báo chính thức: 09.12.2019
Hạn chót nộp đơn: 23.12.2019

Để biết chi tiết về quảng cáo CLICK HERE

Tìm kiếm tin tức đường sắt

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar