Đại học Pamukkale Tiếp tục để mua hàng của người lao động

Đại học Pamukkale Tiếp tục để mua hàng của người lao động
Đại học Pamukkale Tiếp tục để mua hàng của người lao động

Tốt nghiệp đại học trường tiểu học Pamukkale 45 đã đưa ra một thông báo chính thức ngày tháng 12 9 từ trang đăng bài tuyển dụng ISKUR để tuyển dụng liên tục. Để áp dụng trực tuyến vào quảng cáo được xuất bản bởi các trường đại học, các mã thông báo cũng đã được công bố trên trang.

Trang việc làm được cập nhật vào ngày mới trong tuần. Một trong những thông báo mới được công bố bởi các trường đại học. Đại học Pamukkale mua sắm công nhân trong tình trạng thường trú của học sinh tốt nghiệp tiểu học 45 sẽ được tuyển dụng. Hạn chót để nộp là 9 tháng 12 2019. Tất cả các ứng dụng, kể cả thứ Sáu vào các ngày trong tuần, sẽ được thực hiện bởi İŞKUR.

Để biết chi tiết về quảng cáo CLICK HERE (Tuyển dụng 26)

Để biết chi tiết về quảng cáo CLICK HERE (Tuyển dụng 19)

Tìm kiếm tin tức đường sắt

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar