TCDD 262 để bổ nhiệm nhân sự

Bổ nhiệm nhân sự TCDD
Bổ nhiệm nhân sự TCDD

Bổ nhiệm nhân sự TCDD 262: Các vị trí nhân viên của TCDD đã được mở và việc phân bổ nhân viên được công bố trên 5.November.2019. Trong quyết định được công bố trên Công báo Đường sắt Nhà nước nhàn rỗi 262 nhân viên đã được bao gồm.Quyết định được công bố trong số phát hành hiện tại của Công báo như sau; Trong trường hợp của các doanh nghiệp nhà nước và các công ty con, các giao dịch được đề cập ở trên được thực hiện trong phạm vi của Nghị định số 399.

Với quyết định của Tổng thống, việc hủy bỏ và sửa đổi các vị trí của nhân sự sẽ được tuyển dụng và các vị trí của các nhân viên hợp đồng và các vị trí và vị trí được tạo ra bởi các Công chức theo Luật 657 số.

NHÂN VIÊN ĐẶC BIỆT TCDD

Trong thông báo được công bố, TCDD, Trung ương và tỉnh, Chánh, Thanh tra, Tư vấn, Cán bộ, Quản lý Dịch vụ, Quản lý, Chuyên gia trưởng, Kỹ thuật viên Wagon, Kỹ thuật viên trưởng, nhân viên Cơ khí và Tâm lý học YHT đã được tạo ra.

Bảng bổ nhiệm nhân viên TCDD

Chuyên gia trưởng TCDD Trung ương 28
TCDD Thanh tra Trung ương 1
TCDD Tư vấn Trung ương 10
Cán bộ Trung tâm TCDD 26
TCDD Giám đốc Dịch vụ Tỉnh 3
TCDD GĐPT tỉnh 15
Chuyên viên trưởng TCDD tỉnh 19
Kỹ thuật viên toa xe quốc gia TCDD 120
Kỹ thuật viên trưởng TCDD tỉnh 18
Thợ máy YHT tỉnh TCDD 20
Bác sĩ tâm lý tỉnh TCDD 2

TỔNG SỐ

ĐẶC BIỆT LÀ GÌ?

Thành lập có nghĩa là tách nhân viên. Nhân viên được phân bổ sẽ được tuyển dụng. Thông tin về tuyển dụng mới và các cuộc hẹn nội bộ chưa được chỉ định và quyết định đã được thực hiện.

Đối với Quyết định của Chủ tịch nước 2019/373 thông báo được đăng trên báo chính thức CLICK HERE

Armin

Triển lãm công nghiệp đường sắt 2020

sohbet

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar