TCDD 262 để bổ nhiệm nhân sự

Bổ nhiệm nhân sự TCDD
Bổ nhiệm nhân sự TCDD

Bổ nhiệm nhân sự TCDD 262: Các vị trí nhân viên của TCDD đã được mở và việc phân bổ nhân viên được công bố trên 5.November.2019. Trong quyết định được công bố trên Công báo Đường sắt Nhà nước nhàn rỗi 262 nhân viên đã được bao gồm.

Quyết định được công bố trong số phát hành hiện tại của Công báo như sau; Trong trường hợp của các doanh nghiệp nhà nước và các công ty con, các giao dịch được đề cập ở trên được thực hiện trong phạm vi của Nghị định số 399.

Với quyết định của Tổng thống, việc hủy bỏ và sửa đổi các vị trí của nhân sự sẽ được tuyển dụng và các vị trí của các nhân viên hợp đồng và các vị trí và vị trí được tạo ra bởi các Công chức theo Luật 657 số.

Quyết định của Chủ tịch IDRAS

NHÂN VIÊN ĐẶC BIỆT TCDD

Trong thông báo được công bố, TCDD, Trung ương và tỉnh, Chánh, Thanh tra, Tư vấn, Cán bộ, Quản lý Dịch vụ, Quản lý, Chuyên gia trưởng, Kỹ thuật viên Wagon, Kỹ thuật viên trưởng, nhân viên Cơ khí và Tâm lý học YHT đã được tạo ra.

Bảng bổ nhiệm nhân viên TCDD

TCDD trung tâm trưởng Expert 28
TCDD trung tâm viên thanh tra 1
TCDD trung tâm cố vấn 10
TCDD trung tâm sĩ quan 26
TCDD tỉnh Quản lý dịch vụ 3
TCDD tỉnh giám đốc 15
TCDD tỉnh trưởng Expert 19
TCDD tỉnh Kỹ thuật viên xe 120
TCDD tỉnh kỹ thuật viên trưởng 18
TCDD tỉnh Kỹ sư YHT 20
TCDD tỉnh nhà tâm lý học 2
TỔNG 262

ĐẶC BIỆT LÀ GÌ?

Thành lập có nghĩa là tách nhân viên. Nhân viên được phân bổ sẽ được tuyển dụng. Thông tin về tuyển dụng mới và các cuộc hẹn nội bộ chưa được chỉ định và quyết định đã được thực hiện.

Đối với việc công bố Quyết định 2019 / 373 của Tổng thống được công bố trên tờ báo chính thức CLICK HERE

Lịch đấu thầu đường sắt hiện tại

Per 14

Thông báo đấu thầu: Dịch vụ bảo vệ vượt cấp sẽ được lấy

14 tháng 11 @ 08: 00 - 17:00
Ban tổ chức: TCDD
theo số 444 8 233 Việt Nam.
Per 14

Thông báo đấu thầu: Dịch vụ nhân viên

14 tháng 11 @ 14: 30 - 15:30
Ban tổ chức: TCDD
theo số 444 8 233 Việt Nam.
S 15

Thông báo đấu thầu: Dịch vụ nhân viên

15 tháng 11 @ 14: 00 - 15:00
Ban tổ chức: TCDD
theo số 444 8 233 Việt Nam.

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar