RayHaber Bản tin đấu thầu 13.11.2019

đấu thầu
đấu thầu

Pin được mua

Đường ray 49 E1 Thích hợp 20 Piece R 300 Radius 1 / 9 Lõi mangan Monoblock nghiêng để mua

Chuẩn bị Phà đường sắt II và Đường sắt III cho hoạt động

Dịch vụ bảo trì và sửa chữa phần cứng và PC

Đấu thầu đường sắt hiện tại

xe điện sẽ được mua
Mon 16

Tìm kiếm tin tức đường sắt

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar